top of page
continuation (1 of 1)-min (1).jpg

LANDART MŰHELY

#1 Landart műhely Torkos Márk Erikkel

A műhelyről: 

A tábor idei témáját követve a land art műhely fő iránya szintén a ReStart fogalma köré épül. Az alkotási folyamat nemcsak abban segít minket, hogy az elmélyülés szintjén közelebb kerüljünk a természethez -mondhatnánk úgy is, hogy vissza (re) -, hanem segít megtalálni az összefüggéseket az épített és a természeti táj, avagy az ember-természet kapcsolatában. Elődeink számára a természet nem odakint valahol volt, hanem ők benne voltak, szerves részei voltak annak, szimbiózisban igyekeztek élni azzal. Ez az állapot mára felborult, helyét más, inkább mechanikai folyamatok vették át. Az önfenntartás fogalma teljesen új értelmet nyert. A környezetünket (és ezzel minket is) veszélyeztető tényezők és következmények megoldása, visszafordítása nem feladatunk, nem is
lennénk képesek rá. Amit mi tudunk tenni, hogy felismerjük és tudatosítjuk magunkban illetve
társainkban azokat mechanizmusokat amelyek környezetünk szisztematikus és exponenciális
romlásához vezethet. Ehhez hívjuk segítségül majd a a land art műfaját amelynek alaptermészete, sajátossága, hogy a természetet használja eszközeként.


A résztvevők a tábor ideje alatt megismerkedhetnek a land art elméleti hátterével, a művészetben és a társadalomban betöltött szerepével, aktivista természetével is. A feladatok függvényében egyéni és csoportos alkotási folyamatokban is dolgozhatnak. Fontos szempont lesz a közösségi alkotás és az egyéni elmélyülés egyaránt. Az alkotások létrehozásához szükség lesz anyaggyűjtésre, így a résztvevő a környezetét bejárva, felfedezheti annak biodiverzivitását, tájspecifikus tulajdonságait, földrajzi sajátosságait. Az alkotási folyamatba behívjuk majd a Duna vizét, a szelet, az esőt, úgyis mondhatnám, együtt dolgozunk a környezetünkkel.
A fizikai alkotások élettartama rövid, így a szakszerű dokumentálás is elengedhetetlen. Az alkotási folyamat dokumentálása épp annyira fontos, mint a produktum rögzítése valamilyen formában.
Ne csak az alkotás, hanem az alkotó is térjen vissza a természetbe, vagy legalábbis igyekezzen
lépéseket tenni afelé...

 

Műhelyvezető: 

Torkos Márk Erik, Nagyváradon él, főként eseményfotózással foglalkozik, de ha teheti akkor valamilyen hangszer, esetleg szoftver, vagy akár a vonat hangjainak segítségévél tesz kísérleteket az auditív világban.

Leírás
bottom of page